Nowy wymiar kultury fizycznej

Co to jest Outsiders Athletes?

Outsiders Athletes jest to projekt mający na celu ukazanie alternatywnych, naturalnych metod treningowych, opartych na fundamentalnych wzorcach ruchowych, wspólnych dla każdego człowieka, które pozwolą w pełni wykorzystać potencjał ludzkiego ciała, zbudować wszechstronną sprawność fizyczną oraz przygotować ciało do efektywnego przemieszczania się i funkcjonowania w każdym otoczeniu oraz środowisku.

Dowiedz się więcej

Cztery ogniwa stojące za Outsiders Athletes

Moja wizja czerpie garściami przede wszystkim z antycznej kultury fizycznej pamiętającej czasy prawdziwych atletów i atletycznego (holistycznego) podejścia do sprawności fizycznej. Aby przypomnieć i przywrócić takie wartości, podstawy swojego projektu oparłem o cztery główne ogniwa:

Siła

Podstawowa i prawdopodobnie najważniejsza zdolność motoryczna, która stanowi fundament pod ogólną sprawnośc fizyczną człowieka. W moim podejściu siła odgrywa ogromne znaczenie i jest bardzo ważnym elementem każdego treningu. 

Sprawność

Możesz dźwigać duże ciężary i uchodzić za silnego, ale czy jesteś w stanie tę siłę w pełni wykorzystać? Bycie silnym nie oznacza bycia sprawnym… Na wszechstronną sprawność fizyczną składa się wiele elementów i Twoje podejście do aktywności fizycznej powinnp to uwzględniać.

Piękno

Atleta jest nie tylko sprawny fizycznie, ale również reprezentuje naturalne piękno cielesne. Proporcjonalnie wyrzeźbiona sylwetka to jednak zaledwie efekt uboczny aktywnego stylu życia, a nie jak wspólcześnie się utarło – główna motywacja do jego podjęcia. Obecnie ideał piękna został wypaczony, a dążenie do jego osiągnięcia niezdrowe i błędne.

Zdrowie

Silne, sprawne i piękne ciało bez zdrowia nic jednak nie znaczy. Zdrowie fizyczne i psychiczne stanowi niepodważalnie najważniejszą wartość w naszym życiu. Musimy o nie dbać na równi z pozostałymi obszarami naszego życia. Niestety współcześnie coraz mocniej widać, że nasze zdrowie spychane jest na dalszy plan.

Kim jestem?

Jestem poszukiwaczem, uczniem i nauczycielem w jednej osobie. Wątpliwości i brak zaufania do obecnie panujących stereotypów, ciekawość, otwarty umysł i chęć lepszego poznania samego siebie i swoich możliwości doprowadziły mnie do miejsca, w którym obecnie się znajduję.

Jestem buntownikiem, atletą, pasjonatą ruchu i aktywności fizycznej… Ale przede wszystkim jestem outsiderem podążającym własną ścieżką.

Więcej o mnie

Skontaktuj się ze mną

Jeśli masz do mnie pytania, chciałbyś nawiązać współpracę lub cokolwiek… Poniższy formularz umożliwi Ci ze mną kontakt.